Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (dále jen MSPakt) je strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském kraji, které postupně vznikalo v průběhu roku 2010 a bylo završeno oficiálním podpisem dokumentu o uzavření paktu 24. února 2011 v Ostravě mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

MSPakt si klade za cíl významně přispět ke změně dlouhé roky trvající nepříznivé situace na zdejším trhu práce. Jeho nástrojem pro uskutečnění změn je Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti.

Nositelem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

CESTY ZA PRACÍ aneb jak to funguje v zahraničí?

Cesty za prací – zahraniční praxe

Dokumentární film k příkladům dobré praxe v oblasti Teritoriálních paktů zaměstnanosti a obdobných modelů partnerské spolupráce v zahraničí

FAJNY DŽOB aneb Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj
– Jak na to?

Úvod a Konkurenceschopnost a zaměstnanost

Zlepšování podmínek pro vstup nezaměstnaných a absolventů škol na trh práce do řemeslných a technických profesí, služeb a podnikání.

Konkurenceschopnost a průmysl

Zajištění potřebného počtu a kvality nové generace techniků a řemeslníků v tradičních a v nových oborech s vysokou přidanou hodnotou na základě požadavků firem v Moravskoslezském kraji.

Konkurenceschopnost a vzdělávání

Zvyšování kvality absolventů škol v úzké spolupráci se špičkovými odborníky místních firem a jejich uplatnitelnosti na trhu práce.