2. ročník soutěže SCHOOL FRIENDLY

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se společně se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnery zapojil do vyhlášení 2. ročníku soutěže SCHOOL FRIENDLY určené firmám, které aktivně spolupracují s jednotlivými stupni škol v Moravskoslezském kraji.

Záštitu nad 2. ročníkem soutěže převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny. JB

Podmínky 2. ročníku soutěže a přihlášku naleznete na https://schoolfriendly.zombeek.cz

Infoleták SCHOOL FRIENDLY