Jednala PS k duálnímu vzdělávání v MS kraji

Dne 26. 6. 2018 proběhlo pod koordinací MSPaktu jednání pracovní skupiny „Odborná příprava v prostředí firem – Prvky duálního vzdělávání v praxi v Moravskoslezském kraji“ k pilotnímu projektu uplatnění prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Cílem schůzky bylo ověření stavu jednotlivých partnerství středních odborných škol a firem v kraji k nastartování upravených Školních vzdělávacích plánů a Tematických plánů odborného výcviku ve firmách od školního roku 2018/19. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR informovali o rozvoji spolupráce s Hospodářskou komorou ČR v oblasti využití prvků duálního vzdělávání. Jednání se zúčastnil zástupce MŠMT, který informoval o formách podpory odborného vzdělávání v ČR. Zástupce poradenské společnosti Trexima informoval o současném stavu podpory odborného vzdělávání pro firmy. JB