Jednala Výkonná rada MSPaktu

Dne 24. 11. 2017 se konala 24. Výkonná rada MSPaktu, na které byla představena Zpráva o realizaci Akčního plánu MSPaktu na rok 2017, kterou vzala Výkonná rada MSPaktu na vědomí a zároveň byl představen a schválen návrh Akčního plánu MSPaktu na rok 2018. Na jednání došlo ke kooptaci nových členů Výkonné rady MSPaktu, jmenovitě Tomáše Kolárika za Agenturu pro regionální rozvoj a Petra Prokopa za Krajskou pobočku Úřadu práce v Ostravě. Zároveň byl představen nový tajemník MSPaktu, Martin Navrátil, který nahradí v této funkci od 1. 1. 2018 dosavadního tajemníka MSPaktu Petra Czekaje. JB