Jednala Výkonná rada MSPaktu

Dne 26. 6. 2018 se konala 25. Výkonná rada MSPaktu, která projednala aktivity MSPaktu za 1. pololetí 2018 a rekapitulovala realizované a připravované projekty MSPaktu. Zabývala se rovněž aktuálním stavem záměru vzniku nového subjektu – spolku, jež by plnil roli agentury s tematickým zaměřením na problematiku zaměstnanosti, vzdělávání a lidských zdrojů. JB