Konference Škola základ života – Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj

Dne 13. 11. 2017 se v Ostravě uskutečnila konference Škola základ života – Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj, jejímž spoluorganizátorem byl Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Cílem konference, která byla určena především ředitelům základních a středních škol, jejich zřizovatelům a učitelům, bylo představit zásadní současné a budoucí výzvy, před kterými stojí společnost, poskytnout školám klíčové informace související se čtvrtou průmyslovou revolucí a otevřít diskuzi o směřování a přípravě mladých lidí pro měnící se svět. V tomto kontextu byly na konferenci představeny strategické záměry, které připravuje MS kraj ve spolupráci s řediteli škol a výraznými osobnostmi v oblasti trhu práce a vzdělávání.

Více informací naleznete na webových stránkách konference http://konference.vaseprofese.cz/.