Kulatý stůl k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj

Dne 22. 6. 2017 se uskutečnil Kulatý stůl k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu. Regionální sektorová dohoda, která byla slavnostně podepsána v květnu loňského roku hejtmanem MS kraje a partnery z řad významných zaměstnavatelů, institucí a škol si klade za cíl zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro trh práce, zejména pro podniky zpracovatelského průmyslu, které tvoří klíčovou část pracovních míst i hrubého domácího produktu v kraji. Předmětem kulatého stolu, kterého se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, škol, okresních hospodářských komor MSK a veřejné správy, byla rekapitulace naplňování jednotlivých opatření Regionální sektorové dohody za účelem dosažení výše uvedeného cíle. Dále byl v rámci programu kulatého stolu představen zástupcem MSPaktu projekt KOMPAS zaměřený na predikce trhu práce a zástupci Moravskoslezského kraje představili stipendijní program pro žáky vybraných oborů vzdělávání středních škol v MSK. JB

Projekt KOMPAS (predikce trhu práce) – prezentace
Krajská stipendia v MSK – prezentace