Memorandum o duálním vzdělávání

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti společně s Úřadem zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj uspořádal 2. ročník konference Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami, v rámci které bylo podepsáno Memorandum o podpoře pilotního ověření duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Cílem tohoto memoranda, které podepsali ministr školství Stanislav Štech, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, je zajistit absolventům škol lepší uplatnitelnost na trhu práce.

Podstatou duálního vzdělávání je, aby zaměstnavatele a školy spolu zajišťovali vzdělávání a ověřování všech technických kompetencí, a to buď u zaměstnavatele za účasti školy, nebo ve škole za účasti zaměstnavatele. Za tímto účelem byla v letošním roce zahájena příprava pilotního projektu duálního vzdělávání, na které pracuje Svaz průmyslu a dopravy ČR s vybranými školami a firmami z Moravskoslezského kraje. Pilotní projekt ověří možnosti zavedení duálního systému u vybraných škol a zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji a po nasbíraných zkušenostech a projednání s MŠMT se projekt může rozšířit v rámci celého Moravskoslezského kraje a do dalších krajů ČR. Koordinací a organizací přípravy pilotního projektu byl pověřen Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. JB

Tisková zpráva

Reportáž ČT24 Události v regionech

Memorandum o spolupráci v oblasti duálního vzdělávání

Prezentace