MSPakt prezentován na XXIV. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky

Dne 12. 6. 2018 proběhlo v Ostravě XXIV. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky. V rámci tematického bloku Přeshraniční pracovní příležitosti byly prezentovány aktivity MSPaktu zaměřené na predikce nabídky a poptávky na trhu práce, predikce kompetencí potřebných na trhu práce, kariérové poradenství, duální vzdělávání, inovace na trhu práce a řízení regionální politiky přenositelné do dalších regionů zemí V4, zejména v příhraničních regionech TRITIA. JB