Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi

Z iniciativy Svazu průmyslu a dopravy ČR a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti byla firmou TREXIMA, spol. s r.o. zpracována praktická příručka „Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi“ pro spolupráci firem a středních odborných škol. Příručka popisuje hlavní prvky duálního vzdělávání a uvádí i další možné formy spolupráce firem a škol nad rámec praktického vyučování v prostředí firmy. Příručka využívá poznatky z pilotního ověřování uplatnění prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Koordinátorem tohoto pilotního projektu je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. JB

Příručka Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi