Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Hradci Králové

Dne 6. 4. 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo 6. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR za účasti náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, paní Marie Bílkové. Jednání bylo zaměřeno na tři témata:

1) Rozvoj trhu práce a politiky zaměstnanosti na regionální úrovni
2) Progres a řešení problémů realizace systémového projektu KOMPAS
3) Rozvoj duálního vzdělávání v podmínkách ČR

Prezentace
Závěry ze zasedání
Tematický plán odborného výcviku – vzor

JB