Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Plzni

Ve dnech 21. a 22. 6. 2018 se v Plzni konalo 7. setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v rámci učící se sítě paktů. Na programu této dvoudenní akce byly následující tematické bloky:

Blok I. – Spolupráce teritoriálních paktů zaměstnanosti
Blok II. – Strategie rozvoje trhu práce
Blok III. – Kariérové poradenství
Blok IV. – Vzdělávání s prvky praktické profesní přípravy ve firemním prostředí v ČR

Jednání se zúčastnil hejtman Plzeňského kraje, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zástupci jednotlivých TPZ. Cílem setkání byla vzájemná výměna nejlepších praktik v krajích v oblastech partnerské spolupráce s podnikateli, projektu KOMPAS, přípravy krajských strategií rozvoje trhu práce, kariérového poradenství a odborné přípravy ve firmách s prvky duálního vzdělávání. Součástí setkání byla exkurze do centra robotiky s ukázkou využití dronů v průmyslu a v bezpečnostních a záchranářských akcích. Jednání ve všech projednávaných tematech se aktivně zúčastnili pracovníci MSPaktu. JB