Výsledky 1. ročníku soutěže SCHOOL FRIENDLY

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, Moravskoslezským krajem, Světem techniky Ostrava, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, AHOL – Střední odbornou školou, s.r.o. a New Dimension s.r.o. letos vyhlásilo 1. ročník soutěže SCHOOL FRIENDLY za účelem ocenění firem, které spolupracují a podporují různé typy škol, od školek až po vysoké školy, a tato spolupráce je přínosem pro obě zúčastněné strany. JB

Záštitu nad soutěží přijal vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj p. Jiří Cienciala a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje p. Stanislav Folwarczny.

Výsledky soutěže, fotogalerii z předávání cen a krátký záznam TV Polar naleznete na https://schoolfriendly.zombeek.cz