Zahájení realizace projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
Období realizace projektu: červenec 2018 – červen 2021

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. podílí na realizaci těchto dvou aktivit:

1. Klíčová aktivita Podpora kariérového poradenství (KA K), podaktivita Propojení kariérového poradenství ve školách s trhem práce (K 7)
⦁ Příprava podpůrného dokumentu pro výchovné/kariérové poradce a žáky, který bude obsahovat ucelené, logicky uspořádané a pro školní využití přizpůsobené informace o regionálním trhu práce.
⦁ Vytvoření elektronické platformy (www, FB) k propojení kariérového poradenství ve školách s trhem práce.
⦁ Vzdělávání a konzultace pro výchovné/kariérové poradce, vč. konzultační linky.

2. Syntéza a zhodnocení produktů vytvořených v rámci grantových projektů a individuálních projektů ostatních OP VK (KA S), podaktivita Syntéza a zhodnocení produktů v oblasti kariérového poradenství v MSK
⦁ V rámci této aktivity vyhodnotíme projekty realizované s podporou OP VK v regionu. Půjde o projekty zaměřené na kariérové poradenství a propojování trhu práce a středního školství. Projekty porovnáme, zvážíme využitelnost uplatněných postupů a výstupů. Ze získaných poznatků vytvoříme syntézu, kterou zveřejníme a zároveň ji využijeme v rozvoji některých klíčových aktivit.

Kontaktní osoba:
Kateřina Tvrdá
Analytik trhu práce
tel: +420 739 687 908
e-mail: ktvrda@mspakt.cz