Aktuality

Zahájení realizace projektu Volba kariéry

Počátkem listopadu 2018 zahájilo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ve spolupráci s partnerem RPIC-ViP s.r.o. realizaci projektu „Volba kariéry“  (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009757). Prostřednictvím tohoto projektu chceme podpořit skupinu mladých lidí do 25 let v ostravské aglomeraci, která musí překonávat bariéry při vstupu … (» více)

Kulatý stůl na téma Rozvoj spolupráce středních odborných škol a členských firem hospodářské komory

Dne 20. 9. 2018 se ve spolupráci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK uskutečnil kulatý stůl na téma „Rozvoj spolupráce středních odborných škol a členských firem hospodářské komory“. Zástupci MSPaktu účastníkům představili pilotní projekt … (» více)

Pracovní nabídka MSPaktu

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti hledá zkušenou posilu do svého týmu na pozici KARIÉROVÝ A PROFESNÍ PORADCE. Hlavní náplň pracovní činnosti: • kariérové a profesní poradenství, zprostředkování zaměstnání • stanovování metod a postupů individuálního a skupinového pracovně-profesního poradenství cílové skupině • stanovování … (» více)

Jednala Výkonná rada MSPaktu

Dne 7. 9. 2018 se konala 26. Výkonná rada MSPaktu, jejímž hlavním tématem byla příprava vzniku Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., jako nového právního subjektu se zahájením činnosti od 1. 1. 2019. Na jednání byly představeny stanovy nového právního subjektu a … (» více)

Jednala PS k duálnímu vzdělávání v MS kraji

Dne 26. 6. 2018 proběhlo pod koordinací MSPaktu jednání pracovní skupiny „Odborná příprava v prostředí firem – Prvky duálního vzdělávání v praxi v Moravskoslezském kraji“ k pilotnímu projektu uplatnění prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Cílem schůzky bylo ověření stavu … (» více)

Jednala Výkonná rada MSPaktu

Dne 26. 6. 2018 se konala 25. Výkonná rada MSPaktu, která projednala aktivity MSPaktu za 1. pololetí 2018 a rekapitulovala realizované a připravované projekty MSPaktu. Zabývala se rovněž aktuálním stavem záměru vzniku nového subjektu – spolku, jež by plnil roli … (» více)

Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Plzni

Ve dnech 21. a 22. 6. 2018 se v Plzni konalo 7. setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v rámci učící se sítě paktů. Na programu této dvoudenní akce byly následující tematické bloky: Blok I. – Spolupráce teritoriálních paktů zaměstnanosti Blok … (» více)

MSPakt prezentován na XXIV. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky

Dne 12. 6. 2018 proběhlo v Ostravě XXIV. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky. V rámci tematického bloku Přeshraniční pracovní příležitosti byly prezentovány aktivity MSPaktu zaměřené na predikce nabídky a poptávky na trhu práce, predikce kompetencí potřebných na trhu … (» více)

Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi

Z iniciativy Svazu průmyslu a dopravy ČR a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti byla firmou TREXIMA, spol. s r.o. zpracována praktická příručka „Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi“ pro spolupráci firem a středních odborných škol. Příručka popisuje … (» více)

Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Hradci Králové

Dne 6. 4. 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo 6. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR za účasti náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, paní Marie Bílkové. Jednání bylo zaměřeno na tři témata: 1) Rozvoj trhu práce a politiky zaměstnanosti … (» více)