Aktuality

Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi

Z iniciativy Svazu průmyslu a dopravy ČR a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti byla firmou TREXIMA, spol. s r.o. zpracována praktická příručka „Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi“ pro spolupráci firem a středních odborných škol. Příručka popisuje … (» více)

Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Hradci Králové

Dne 6. 4. 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo 6. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR za účasti náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, paní Marie Bílkové. Jednání bylo zaměřeno na tři témata: 1) Rozvoj trhu práce a politiky zaměstnanosti … (» více)

2. ročník soutěže SCHOOL FRIENDLY

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se společně se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnery zapojil do vyhlášení 2. ročníku soutěže SCHOOL FRIENDLY určené firmám, které aktivně spolupracují s jednotlivými stupni … (» více)

Výsledky 1. ročníku soutěže SCHOOL FRIENDLY

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, Moravskoslezským krajem, Světem techniky Ostrava, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, AHOL – Střední odbornou školou, s.r.o. a New Dimension s.r.o. letos vyhlásilo 1. ročník soutěže SCHOOL … (» více)

Jednala Výkonná rada MSPaktu

Dne 24. 11. 2017 se konala 24. Výkonná rada MSPaktu, na které byla představena Zpráva o realizaci Akčního plánu MSPaktu na rok 2017, kterou vzala Výkonná rada MSPaktu na vědomí a zároveň byl představen a schválen návrh Akčního plánu MSPaktu … (» více)

Konference Škola základ života – Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj

Dne 13. 11. 2017 se v Ostravě uskutečnila konference Škola základ života – Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj, jejímž spoluorganizátorem byl Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Cílem konference, která byla určena především ředitelům základních a středních škol, jejich zřizovatelům a učitelům, bylo … (» více)

Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR v Ostravě

Ve dnech 11. – 12. října 2017 se v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnilo již 5. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR, jehož organizátorem byl Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Setkání se uskutečnilo za účasti generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové, hejtmana … (» více)

Memorandum o duálním vzdělávání

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti společně s Úřadem zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj uspořádal 2. ročník konference Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami, v rámci které bylo podepsáno Memorandum o podpoře pilotního ověření duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. … (» více)

Kulatý stůl k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj

Dne 22. 6. 2017 se uskutečnil Kulatý stůl k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu. Regionální sektorová dohoda, která byla slavnostně podepsána v květnu loňského roku hejtmanem MS kraje a partnery z řad významných zaměstnavatelů, institucí … (» více)

RESTART – projekt restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je zapojen do přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, která byla iniciována prostřednictvím Úřadu vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Usnesením č. 826 ze dne 19. října 2015 rozhodla vláda ČR o … (» více)