Co je pakt zaměstnanosti

Proč pakt

Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě druhá nejhorší v rámci ČR. Na celkovém počtu nezaměstnaných osob v ČR se kraj podílí téměř 15 %. Počtem volných míst ale jen asi z 10 %. Přesto, že se jednotliví aktéři na trhu práce rovněž dlouhodobě snaží popsanou nepříznivou situaci zvrátit, nedaří se dosáhnout zásadní změny. Proto v kraji uzrála myšlenka při hledání řešení více spolupracovat, dívat se na problémy trhu práce komplexněji a řešit je systémově. Nástrojem pro takový přístup jsou ze světa známé pakty zaměstnanosti.

Strategické partnerství

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (dále jen MSPakt) je strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském kraji, které postupně vznikalo v průběhu roku 2010 a bylo završeno oficiálním podpisem dokumentu o uzavření paktu 24. února 2011 v Ostravě mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko. MSPakt si klade za cíl změnit dlouhé roky trvající nepříznivou situaci na zdejším trhu práce.

Priority moravskoslezského paktu

Priority paktu zaměstnanosti

  1. Více a lepších pracovních míst
  2. Technická a řemeslná excelence
  3. Kvalitní služby
  4. Podnikavost a kreativita
  5. Zaměstnanost pro všechny (kdo chtějí)

Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti

K realizaci těchto priorit je připraven Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti. V současné době program obsahuje 10 integrovaných projektů: Regionální observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti, Krajská síť kariérového poradenství, Talent Pool, Brána k technické kariéře, KOMPAS – kompetence a stáže, Služby s úsměvem, Gate Open, Podnikavý region, Labour Pool, 10 pro život. Tyto projekty chce MSPakt nastartovat v letech 2011 a 2012. Souběžně bude chystat další integrované projekty, které se zaměří na podporu zaměstnanosti v našem kraji.

Financování

MSPakt bude financován zejména z evropských zdrojů, a to z operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Podnikání a inovace a Integrovaný operační program. Dále bude využit Regionální operační program Moravskoslezsko a další zdroje.

Nositel

Nositelem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje jako instituce, která funguje již dvacet let a v současné době sdružuje více než 190 členů v širokém spektru organizací veřejné správy, podnikatelů, vzdělávacích, finančních, poradenských a dalších významných institucí v regionu.