P1 – Více a lepších pracovních míst

Růst podílu zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji závisí především na stavu ekonomiky a jejím vývoji v globálním, národním i regionálním měřítku. Více a lepších pracovních míst mohou nabídnout pouze zaměstnavatelé. MSPakt pomůže poptávkovou stranu trhu práce ovlivnit projekty podporujícími komplexní vzdělávání a přípravu kvalifikovaných zaměstnanců a projekty na tvorbu nových pracovních míst.

Patří sem také zpružňování trhu práce úpravou legislativy a zaváděním prvků konceptu flexicurity s důrazem na obě strany tohoto konceptu. To znamená na jedné straně umožnění větší pružnosti v pracovně-právních vztazích a na straně druhé zajišťování optimálních pracovních podmínek, motivačních výdělků a podmínek pro profesní rozvoj zaměstnanců včetně zlepšování dostupnosti a kvality služeb pro zaměstnance uvolňované z firem.