P2 – Technická a řemeslná excelence

Kraj chce stavět i do budoucna na historii průmyslově vyspělého regionu. MSPakt podpoří propagaci technických a řemeslných oborů a aktivity ke zvýšení jejich prestiže. Podpoří rozvoj vzdělávacích a didaktických metod k výuce přírodovědných a technických předmětů, a to v úzké spolupráci škol a špičkových odborníků zdejších firem. Vychází přitom z existence silného hodnotového řetězce v oblasti zpracování surovin a návazných oborů strojírenství, z dynamického rozvoje automobilového sektoru a sektoru informačních a komunikačních technologií a z jejich vysokého výzkumného a vývojově inovačního potenciálu.

Evropské centrum excelence „IT4INNOVATIONS“ a další Regionální centra vědy a výzkumu vytvoří v nejbližších letech špičkovou infrastrukturu ke kvalitativní změně průmyslového charakteru kraje. Technická excelence je jedním z pólů tohoto rozvoje, jehož druhým pólem je řemeslná excelence.