P3 – Kvalitní služby

Sektor služeb má vysoký potenciál k rozvoji konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a kvality života v kraji. V rámci této strategické priority chceme rozvíjet kvalitu, strukturu i objem služeb pro individuální zákazníky i pro firemní klienty. V současnosti se realizuje řada developerských projektů, které rozšíří nabídku moderních kancelářských budov, zejména v Ostravě a dalších větších městech. Je nutné podpořit zájem společností, doposud působících v zahraničí nebo v jiných regionech České republiky, aby umístily svá centra strategických služeb do našeho kraje. Kromě budov odpovídající úrovně jsou to právě lidské zdroje, které budou rozhodující pro využití této příležitosti.

Vedle odbornosti se budou v tomto sektoru „počítat“ zejména jazykové, počítačové a měkké kompetence. Další důležitá oblast služeb je spojena s trávením volného času. Kvalitní gastronomie, turistika, sportovní vyžití, kultura a zábava má svou část „tvrdou“ – infrastrukturu (restaurace, hotely, sportovní a volnočasové areály, divadla, galerie apod.) a „měkkou“ – personál ochotný a schopný kvalitně sloužit a také podnikatele a manažery schopné se domluvit na společné službě. Součástí služeb s rozvojovým potenciálem jsou také špičkové služby zdravotní a sociální. Specifickou oblast s vysokým rozvojovým potenciálem představuje rozvoj tzv. kreativních služeb.