P5 – Zaměstnanost pro všechny (kdo chtějí)

Pátá strategická priorita se zaměřuje na zlepšení podmínek pro vstup nezaměstnaných na trh práce, a to do výše uvedených tří hlavních sektorů – řemeslných a technických profesí, služeb a podnikání. Specifickou skupinou, která bude také řešena v této strategické prioritě, jsou osoby se zdravotním postižením. Dosavadní individuální aktivity jednotlivých subjektů na trhu práce nestačí.

Dlouhodobý problém vysoké nezaměstnanosti vyžaduje koordinované akce zaměstnavatelů, vzdělavatelů, samosprávy, odborů a veřejného sektoru. Důležitým prvním krokem je výběr tématu „zaměstnanost“ mezi hlavní strategické priority kraje. Následovat bude rozšíření spolupráce a koordinace aktivit pro rozvoj zaměstnanosti mezi centrálně řízenými institucemi jako jsou úřady práce, krajská samospráva a další aktéři na trhu práce.

V Moravskoslezském kraji je kvalitní infrastruktura institucí a nabídka služeb pro trh práce, s úřady práce jako hlavními nositeli aktivit pro nezaměstnané. MSPakt ve spolupráci s partnery připraví projekty, které rozšíří stávající možnosti získat pracovní uplatnění.