Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského kraje

Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského kraje poskytuje volně dostupné informace a analýzy v klíčových tématech regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Cílem Observatoře je shromažďovat, publikovat a analyzovat data ve vybraných tematických oblastech a nabídnout je uživatelům z veřejného a soukromého sektoru. Observatoř nabízí na jednom místě vybraná statistická data Moravskoslezského kraje v tématech Území, Ekonomika a podnikání, Inovace a Lidské zdroje a porovnává je s dalšími kraji České republiky. Současně se statistickými daty mohou uživatelé využívat publikace a analýzy vytvořené pro jednotlivé oblasti nebo výstupy z tématicky zaměřených průzkumů.

Další informace o Observatoři konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského kraje naleznete na stránkách projektu.